вторник, 12 февруари 2008 г.

Кандидатстудентски изпити по математика 2007 година: задачи и решения.

Aкадемия на МВР
Задачи

ВСУ "Любен Каравелов"
Задачи от предварителния изпит
Задачи и решения от редовния изпит

Великотърновски университет
Задачи от изпита Решения на задачите

Висше транспортно училище (ПЖИ)
Задачи и решения от предварителния изпит

Военен университет - Велико Търново
Задачи от предварителния изпит
Решения на задачите от предварителния изпит

Икономически университет - Варна
Задачи от предварителния изпит- Предварителен тест
Отговори от предварителния тест

Лесотехнически университет
Задачи от изпита Решения на задачите

Минно-геоложки университет
Задачи и решения от предварителния изпит

Пловдивски университет
Задачи от предварителния изпит

Русенски университет
Задачи и отговори от предварителния изпит
Задачи и отговори от редовния изпит
Тест и отговори

СУ "Св. Кл. Охридски"
Задачи от предварителния изпит
Решения на задачите от предварителния изпит
Задачи от редовния изпит
Решения на задачите

Стопанска академия - Свищов
Задачи от предварителния изпит
Решения на задачите

Технически университет - Габрово
Тест и отговори от предварителния изпит
Тест и отговори от редовния изпит

Tехнически университет - София
Задачи от предварителния изпит Решения на задачите от предварителния изпит Тест и отговори
Задачи и решения от редовния изпит

Университет по архитектура, геодезия и строителство
Симулативен изпит 1 Симулативен изпит 2
Задачи и решения от редовния изпит

Университет за национално и световно стопанство
Предварителен тест Отговори от предварителния тест
Редовен тест Отговори

Няма коментари: